Företag & referenser

Kivi-Labra Oy är ett företag grundat 2016. Vår vision är att erbjuda produktionsstyrning- och effektivisering i form av olika laborationsundersökningar för bland annat producenter för stenmaterial.

Vi erbjuder geotekniska undersökningar för stenmaterial i vårt moderna labb i Björneborg, västra Finland. Vårt labb är certifierad av Inspecta Oy och är ett PANK– godkänt testningslaboratorium.

Som ett litet företag erbjuder vi en snabb och flexibel betjäning även under helgerna.

Kivi-Labra Oy samarbetar med både större och mindre kunder över hela Finland. Några exempel på våra kunder är:

  • Trafikledsverket
  • NTM-centralen
  • Carement Oy
  • YIT
  • Ramboll Finland
  • Konetyö Koskimäki Oy
  • Stenbrytningsföretag

Tjänster

Kivi-Labra Oy erbjuder laboratorietjänster för att kontrollera kvaliteten på stenmaterial- och aggregat.

Kvalitetskontroller som utförs i produktionsskedet är ett enkelt, snabbt och förmånligt sätt att försäkra kvaliteten på stenmaterialet. För att uppnå en önskad kvalitet på stenmaterialet, skall laborationsundersökningar utföras redan under produktionsskedet, så att den vid behov kan styras åt rätt håll.

I vårt geotekniska laboratorium i Björneborg gör vi undersökningar enligt byggbestämmelser i Finland eller enligt euronormer. Klassificering och identifikation görs enligt GEO- eller ISO-EN-standarder. Vårt laboratorium är PANK-godkänt och certifierad av Inspecta Oy. Vårt laboratorium finns i Björneborg, västra Finland.

PANK

PANK ry fungerar som en rådgivande nämnd inom beläggnings- och stenmaterialsärenden. PANK ry avgör normerna för sten- och asfaltmassor samt beläggningar. Med ett PANK-godkännande är vårt laboratorium kvalificerad att genomföra PANK-enliga godkända undersökningsmetoder samt mätningar och undersökningar enligt SFS-EN-standarder.

Vårt laboratorium blir PANK-godkänt varje år för att försäkra oss om att våra undersökningsmetoder och verksamhetssystem är uppdaterade och tillförlitliga. Utöver detta, utför vi jämförelsemätningar med andra stenmaterialslaboratorier i västra Finland för att kontrollera kvaliteten på vårt arbete.

För tillfället har vi PANK-godkännade för följande metoder:
SFS-EN 932-1

Stenmaterialets allmänna egenskaper. Provtagningsmetoder.

SFS-EN 932-2

Stenmaterialets allmänna egenskaper. Delande av laboratorieprov.

SFS-EN 933-1

Stenmaterialets geometriska egenskaper. Kornstorleksfördelning.

SFS-EN 933-3

Stenmaterialets geometriska egenskaper. Bestämning av kornformen, flakighet.

SFS-EN 1097-9

Stenmaterialets mekaniska och fysikaliska egenskaper. Bestämning av stenmaterialets slitstyrka för dubbdäck (kulkvarnsmetod). Nordisk testmetod.